• Şenlikköy Mah. Kır Sokağı No:3 Bakırköy - Florya / İstanbul
  • PZT/CMT : 9:00 - 18:00
  • 0 (212) 222 22 48

Demans Hastalığı Ve Bakımevi Hizmeti

Demans Hastalığı Ve Bakımevi Hizmeti

 Yaşlı nüfusun hızla artmasına paralel olarak Yaşlılıkta sık görülen hastalıklar toplum içinde bir sorun haline gelmektedir. Yaşlanma dönemi kendine ait fiziksel değişiklikleri içerirken, sıklıkla ağrılar, derinin incelmesi ve esnekliğini yitirmesi, boyun kısalması, kas kuvvetinin azalması, kemiklerde kalsiyum kaybına bağlı olarak kemik yoğunluğunun azalması, görme ve işitmede problemler, zihin durgunlukları, karar vermede zorluklar, izole edilme duyguları, içe dönme gibi alışılagelen sorunlar ile beraber, vücut fonksiyonlarındaki bozulmaların ortaya çıkardığı Demans, Alzheimer, Parkinson ve inme gibi hastalıklar da yeni bir zorluk haline gelebilmektedir. 

Bu hastalıklar durumun sadece hasta ile sınırlı kalmasına izin vermez, hastaya bakım veren tüm aile bireyleri de durumdan etkilenir. Özellikle Demanslı, Alzheimerlı, Parkinsonlu yaşlı bireylere bakım verenlerde depresyon, kaygı, stres, anksiyete, güvensizlik, umutsuzluk gibi psikolojik durumlar daha fazla görülmekte ve bu durum onların ilaç kullanımını artırmakta, yaşam doyumları olumsuz yönde etkilenmektedir.

Bu hastaların Bakım yükünün artması yaşam doyumunu olumsuz yönde etkileyebilir. Yaşlı nüfusun hızla artmasına paralel olarak Yaşlılıkta sık görülen hastalıklar toplum içinde bir sorun haline gelmektedir. Yaşlılıkta sık görülen hastalıklardan biri olan, damarsal ve dejeneratif (beyin harabiyeti ile giden) değişimlere bağlı gelişen Demans hastalıklarının başında %50-70 arasında değişen oranlarıyla Alzheimer gelmektedir. Demans benzer özellikleri içeren çok sayıdaki hastalığın genel ismidir. Latince zihin anlamına gelen “mens” kelimesinden türemiş olan Demans zihnin yitirilmesi anlamına gelmektedir. Demans, kronik ve genellikle ilerleyici hastalıklar olarak bellek ve entellektüel kapasitenin azalması ile bellek, konuşma, algılama, hesaplama, yargılama, soyut düşünme ve problem çözme gibi bilişsel işlevlerden en az ikisinde bozukluk olması ile karakterize bir tablodur. Bilişsel işlevlerde bozukluğa bağlı olarak bireyin günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlama, sosyal ve mesleki yaşantısında bozukluk oluşmaktadır. 

Demans hastalığı geri dönüşsüz ve ilerleyici bir süreç izlemekte, yüksek düzey kortikal fonksiyonlarda bozulma, hafıza, problem çözme becerisinde azalma, öğrenilmiş motor becerilerde bozulma, sosyal becerilerde bozulma, günlük yaşam aktivitelerinde bozulma ile seyreden bir durumdur. Hastalık süresince Sağlık Personellerinden beklenen hastaların sözlü ve sözsüz ifadelerini anlamaları, gereksinimlerini tanımlamaları, doğru araçları seçmeleri ve uygun bakım vermeleri ve bakım verenlere tanı, tedavi, bakım ve hastalığın tüm evrelerinde destek olmalarıdır. Liman Huzur ve Bakımevi Yeşilköy ve Florya şubeleri Nörolojik Hastalık tanısı konan bireylere profesyonel Sağlık Ekibi ile beraber Hizmet vermektedir.Her iki merkezimizde Uzman Nöroloji Doktor Hizmeti Bulunmaktadır.

0 (212) 222 22 48 - 0 (554) 021 31 32
Telefon
WhatsApp
Instagram
Bu site, Alaturka Dijital AD Kobi ile hazırlanmıştır.