• Şenlikköy Mah. Kır Sokağı No:3 Bakırköy - Florya / İstanbul
  • PZT/CMT : 9:00 - 18:00
  • 0 (212) 222 22 48

S.S.S

Liman Huzur ve Bakımevinde  ziyaretler  belli kurallar çerçevesinde  sağlanmaktadır. Ziyaretçiler haftanın her günü sabah 09.00 akşam 20.00 saatleri arasında huzurevi sakinlerimizi ziyaret edebilirler. Kurumumuz tarafından her zaman teşvik edilen bu önemli hususta hem ziyaretçilerimiz hem de sakinlerimiz güvenliği açısından her türlü önlem alınmaktadır.Ziyaretler randevu alarak gerçekleşmektedir.

 

Liman Huzur ve Bakımevinde Doktor hizmeti bulunmaktadır. Her gün hasta müayeneleri yapılır, duruma göre uygun bölüme göre doktor yönlendirilmesi yapılır. Merkezimizde İç hastalıkları, Ruh ve Sinir hastalıları ve Nöroloji uzmanı bulunmaktadır.

 Merkezimizde her gün  9;00 -18;00  Doktor bulunmaktadır. Merkezimiz Nörolojik ve Psikiyatrik ağırlıklı Bakım merkezidir.

 

Liman Huzur ve Bakımevinde kısa süreli Bakım, Konaklama  hizmeti verilmektedir. Merkezimiz 7/24 hemşire ve  Bakım teknikeri mesaileri mevcuttur. Kısa dönemli konaklama hizmetinde Doktor muayenesi ve gerekli kan tahlileri yapılarak hasta ilaç takibi ve değişiklikleri yapılabiliyor .Bazı özel durumlarda Doktorların kısa süreli özel bakım tavsiye ettiği  hastalar, Ameliyat sonrası ( özellikle ortopedik) rehabilitasyon sürecleri, Aile bireylerinin  kısa süreli seyahatleri boyunca, Sağlık turizmi hizmeti alan kişiler kısa süreli konaklama ve bakım hizmeti alabilirler.

Huzurevlerine ve Merkezlere kabuledilecek yaşlılarda aranacak nitelikler ;

Kuruluşa kabul edilecek yaşlılarda elli beş yaş ve üzeri yaşlarda olma şartı aranır. Ancak elli beş yaşın altında olan kişilerin zorunlu hallerde kuruluşa kabulü; hazırlanacak sosyal inceleme raporu sonucuna göre sorumlu müdürün teklifi ve il müdürlüğünün onayı ile yapılır.

 Kuruluşa yaşlı kabulünde;

a) Dilekçe, 

b)  T.C. Kimlik Numarası beyanı

c) Yaşlının bulaşıcı hastalığı olmadığı, bulaşıcı hastalığı bulunduğu takdirde bu hastalığın enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanının toplu yaşam yerlerinde kalmasına mani bir bulaşıcı hastalık olmadığına dair raporu ile akıl ve ruh sağlığına sahip olduğunu, uyuşturucu madde ve alkol bağımlısı olmadığını kanıtlayan ve yaşlının Huzurevi hizmetinden veya Yaşlı Bakım merkezi hizmetinden yararlanmasının uygun olacağını belirten özel veya resmi sağlık kuruluşlarının yalnızca ilgili bölümlerinden alınacak sağlık durumlarını gösterir rapor istenir. Yaşlının bunlar dışında tıbbi takibi gerektiren kronik bir hastalığı var ise bu hastalığa ait bölüm uzmanından veya ilgili kliniklerden alınacak  tabip raporunda ayrıca belirtilir.

 Kuruluşa kabul edilecek yaşlılarda, ırk, renk, cinsiyet, dil, tabiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç ve eğitim yönünden hiçbir ayrım yapılmaz ve geçmişteki mahkumiyetleri göz önüne alınmaz.

 Belgeleri tamamlanan ve düzenlenen, sosyal inceleme raporuna göre değerlendirilmesi yapılan yaşlılar kuruluşa kabul edilir, sıraya alınır veya reddedilir.

 

Liman Huzur ve Bakımevinde belirli  ve zorunlu kalma süresi mevcut değildir.Yaşlı veya kalacak misafir isteğe bağlı olarak uzun ve kısa vadeli konaklma hizmeti alabilmektedir.Bu süre içinde misafirin vefat etmesi  veya Bakım evini  terk etmesi halinde kaldığı süre ve ekstra masraflar düşülür kalan kısım iade edilir.

Telefon
WhatsApp
Instagram
Bu site, Alaturka Dijital AD Kobi ile hazırlanmıştır.